Ανακοινώσεις - Νέα

Tο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, στο πλαίσιο της Δράσης D1 του έργου PINDOS GREVENA του προγράμματος Life, τριήμερο σεμινάριο (από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2011) εκπαίδευσης - ενημέρωσης δασολόγων και τεχνολόγων δασοπονίας πάνω σε θέματα διαχείρισης παραγωγικών δασών Μαύρης πεύκης που τελούν υπό καθεστώς προστασίας.

Συνημμένα παραθέτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα. (.PDF)

Πληροφορίες: Δρ. Π. Κωνσταντινίδης

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Τηλ. 231 465370

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA