Δράσεις

Α. Προπαρασκευαστικές Δράσεις
Υπ.Φορείς
ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ
Νομαρχία Γρεβενών
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Business Architects
Νομαρχία Γρεβενών
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΘΙΕΓΕ/ΙΔΕ
Νομαρχία Γρεβενών

 

C. Συγκεκριμένες Διαχειριστικές Δράσεις
Υπ.Φορείς
Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑνΓρε
ΕΘΙΕΓΕ/ΙΔΠ
Νομαρχία Γρεβενών & Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑνΓρε
ΚΑΛΛΙΣΤΩ

 

D. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων
Υπ.Φορείς
Νομαρχία Γρεβενών & Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑνΓρε
Νομαρχία Γρεβενών
Νομαρχία Γρεβενών
Νομαρχία Γρεβενών
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΑΝ.ΓΡΕ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ

 

Ε. Συνολική Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος
Υπ.Φορείς
Νομαρχία Γρεβενών &Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑνΓρε
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΠ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ
ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δράσεων του Έργου (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA