Ανακοινώσεις - Νέα

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Γρεβενών (ΑνΓρε) Α.Ε OTA., στο πλαίσιο της υλοποίησης της παραπάνω Δράσης ενδιαφέρεται να αναθέσει με σύμβαση έργου τις παρακάτω υπηρεσίες:

Εμβολιασμούς άγριων καρποφόρων/ οπωροφόρων ειδών και Φυτεύσεις καρποφόρων δένδρων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και την απαραίτητη μελέτη εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες και τις σχετικές προδιαγραφές της Δασικής Υπηρεσίας και να φροντίσει για την έγκαιρη υποβολή και έγκριση της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 18η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Η αναλυτική προκήρυξη διατίθεται στην ιστοσελίδα του έργου www.pindoslife.gr , στην ιστοσελίδα της ΑνΓρε www.angre.gr καθώς και από τα γραφεία της ΑνΓρε (Κ.Ταλιαδούρη 16, Γρεβενά 51100).

Έγγραφα Διαγωνισμού (αρχείο .zip)

Πληροφορίες: κ. Χρυσούλα Κριθαριώτη τηλ. 2462087380-88, φάξ 2462087389.

 

Για την Αναπτυξιακή Γρεβενών Α.Ε.

Δημοσθένης Κουπτσίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA